Systemen van betaling

Wassalons

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...

SafePay Wash

Het brein van uw wassalon !
Dit brein kan het hele installatie behandelen: wasmachines, drogers, verkoopautomaten, belichting, deur, verwarmingsketel, alarm… Het verzekert uw winst,geeft het totaal van de uitbatingen (opbrengst, cyclus van de machines, betaling voor de klanten, ...) en laat een controle toe op afstand: Met de remote-optie kan een computer of GSM op afstand alle parameters van de betaalautomaat controleren en aanpassen: prijzen, tellers, uren, ....

 

Zonnecenters

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...SafePay Sun

Koninklijk Besluit van 20.06.2002
- maximum duur aangepast aan ieder huidtype en model zonnebank
- controle van de wachttijd tussen alle beurten
- alarm functie

en verder

- kaart met betaalfunctie, herlaadbaar door uw klant
- kaart door de uitbater te programmeren vanaf de betaalcentrale
- mogelijke vergrendeling van de cabines, te openen met de betaalkaart
- volstrekte veiligheid

Gevangenissen

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...SafePay Jail

SafePay Jail laat toe aan de bezoekers in de gevangenissen een krediet voor de kantine te betalen en/of de telefoon van de gevangenen. De bezoeker geeft de code van de gevangene gaat de naam na en betaalt een vrij gekozen bedrag in biljetten of stukken. Na betaling wordt een bewijskaartje afgeleverd met eventueel wisselgeld.

Een lijst van alle gedane betalingen, met naam, code, bedrag van het krediet, datum en uur wordt gedrukt. Een PC met bepaalde software laat toe gemakkelijk en vlug de lijst van de gevangenen naar het betalingssysteem over te brengen. (Deze lijst kan genomen worden uit elk kaart systeem, Bijvoorbeeld een SAGI lijst). Zo kan ook de lijst van betalingen, gedaan door de bezoekers, ingeschakeld worden in de PC om er behandeld te worden, bewaard,uitgedeeld of gedrukt. De toegang tot de gegevens is beschermd door een code.

Ticket-verdeler

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...

 

SafePay Tickets

Kantines, schouwspelen,… Ge kunt verpersoonlijkte ticketten verkopen met verschillende waardes, met tevens een «inventaris» van verkoop in werkelijke tijd.

Wisselkast / jetons-verdeler

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...Arcadebetaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...

Een familie van stevige omwisselaars aan zeer competitieve prijzen. Ze kunnen voorzien zijn van een lezer van de biljetten, van een muntenverwerker en van een of twee hoppers..

 

SafeChange

SafePay Change laat toe de biljetten en stukken in vijf verschillende stukken te wisselen.
Het apparaat kan tevens stukken uitdelen.
Volledig programmeerbaar beantwoordt zij aan alle behoeften.

Kas en muntapparaat

 

betaalsystemen, betaalautomat, jetonverdeler, wisselkast, ...

SafePay baby

Een geheel muntenverwerker/kas voor het betalen van de wasmachines,drogers, internetbakens, douches, sportzalen…

Biljettenlezers, muntapparaten, ....

 

muntapparaatbiljettenlezer

Biljettenlezers

Miuntapparaten

Hoppers

...

 

Brochures

Neem contact op met ons !

Contact