Oplossingen

Wassalons

 

laverie, lavoir Automatic Industries, pionier van wasserijen, stelt U het volgende voor:

- een volledige oplossing: ontwerpen, toelating tot uitbating, uitwerking, bevordering,...

- de rentabiliteit door de keuze van een ergoeconomische uitrusting, betrouwbaar, sterk, economisch in water en in energie, ...

- een vervoudigd beheer verzekerd door de controle van de wasserij via INTERNET.

Brochure Wassalon

Ecologisch pressing "natwas"AlizeWash

 

pressing écologiqueDroogkuis gebruikt oplossingen (Per) giftig voor de gezondheid en het milieu.
Sinds 1991 werd een wasproces ontworpen dat toelaat textiel, normaal bestemd voor droogkuis, met water te wassen.
Automatic Industries stelt Alize Wash voor, de top van ecologisch wassen die ook technische textiel toelaat, zoals Goretex, leder, suede, zonder giftige menging. Anderzijds zijn de AlizeWash machines veelzijdig want alle bewerkingen van de klassieke wasserijen blijven beschikbaar.

Brochure AlizeWash

Industriele wasserijen

 

blanchisserie industrielleHet is mogelijk een maximale productie met een minder verbruik te bekomen in uw industriële wasserij.

Volgens uw productiebehoefte stelt GIRBAU U een project voor met de nodige en adequate uitrusting om een optimale stroom van de omloop van het linnen te bekomen wat de rentabiliteit van uwe wasserij nog verhoogt. GIRBAU beschikt over al het nodige materiaal om de zones van was, drogen, strijken en plooien van alle industriële wasserijen uit te rusten, welke ook de grootte.

Strijkwinkels

 

repassage, table à repasser, ...

Het afwerken van het strijken, de opbrengst en het verbruik van energie bepalen een goede strijkproces.

Automatic Industries geeft U een uitgebreide reeks van uitrustingen gekenmerkt voor een hoog strijkniveau en een laag gebruik van energie. We bestuderen uw maatschappij en leiden U bij de keuze van een oplossing van strijken het meest aangepast aan uw behoefte.

Brochure Strijkwinkels

 

Rusthuizen en zorg

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...

 

Het G systeem van Automatic Industries geeft oplossingen speciaal bestudeerd voor dit soort maatschappijen. Het is een systeem, uitgebouwd in kits van materiaal, zich aanpassend volgens het aantal plaatsen in het centrum en volgens een volledige oplossing.

Tot 2 jaar gratis onderhoudsovereenkomst!

Brochure Rusthuizen en zorginstellingen

Kleutercreche

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...Automatic Industries stelt U een uitrusting ideaal voor alle behoeftes van slabbetjes, handdoeken, lakens, dekens, stofjassen, al het linnen dat op een eenvoudige en afdoende wijze moet behandeld worden.


Het gebruik van water en energie is werkelijk verminderd, de cyclussen van de machines zijn korter en hun gemakkelijk gebruik blijft een troef voor het personeel van de creche. Het linnen verlaat de creche niet, geen verplaatsing of verlies, en onze vlugge uitrusting gebeurt zelfs in kleine ruimte.

.

Schoomaakbedrijven

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...De methode van kuisen met moppen voor de vochtige of droge kuis van de grond wordt meer en meer gebruikt.
Dit systeem verzekert hygiëne: voor elk te kuisen zone is een zuiver franje gebruikt, wat het overbrengen van vuil van een zone tot een andere voorkomt.

Automatic Industries heeft een vlugge en gemakkelijke oplossing voor de kuisondernemingen en stelt hen wasmachines voor voor dweilen en huisdoeken. Men hoeft ze alleen in de wasmachines te leggen en in minder dan een uur kunnen ze weer gebruikt worden, volgens de gevraagde vochtigheid. Als U de "droogkuis" methode gebruikt, vullen we de machine aan met een droger die de moppen volledig droog laat.

 

Brandweer diensten

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...De impregnatie van de brandwerende beschuttingskleren van de brandweer eist speciale wasmachines die de beschutting delen niet vernietigt.


Automatic Industries biedt U een uitrusting aangepast aan elke textiel:
- het beheer van uw eigen wasserij laat U toe de kost onmiddelijk te bepalen
- aangepast verbruik van water en energie
- onmiddelijk beheer van het linnen, zodat de uniformen vlug ter herbeschikking staan en zonder verplaatsing.

Horeca

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...

De diensten van wassen in de HORECA bijeen houden is zonder twijfel een oplossing die U een maximale rentabiliteit geeft en teveneens de controle van de voor de hand liggende tijd en de hoedanigheid van het linnen van uw hotels. Het gaat er niet alleen om de prijs maar ook om het goed beheer van het linnen, om de controle van de hoedanigheid van de lakens, het tafellinnen, de uniformen van uw diensters.

Automatic Industries zal de mogelijkheden bestuderen de machines volgens alle eisen te plaatsen.

Camping

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...Elke beheerder van een camping weet dat beschikken over een goed kit voor wassen een van de meest gegeerde diensten is van de klanten.

Automatic Industries laat aan uw klanten toe over een gemakkelijk te gebruiken automatische wasserij te beschikken.
Rentabel dank zij minimaal energie verbruik en zijn eenvoudig onderhoud geeft U de mogelijkheid daarbij nog een interne wasserij te plaatsen om het linnen van het restaurant, de bungalows, de handdoeken van het zwembad, het sauna, het gymnasium enz… te behandelen

Sport centrums, saunas...

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...Het volume textiel gebruikt in de sportcentra vergroot volgens de verhoging van diensten door de klanten geëist. Over zijn eigen wasserij beschikken in sportcentra is zonder twijfel een bijkomende opbrengende waarde, want de huiselijke uitrusting waarover de sportuitrustingen meestal beschikten was weinig aangepast.

Automatic Industries beantwoordt afdoend de groeiende vraag voor machines aangepast aan dusdanige complexen.

 

Zeevaart

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...Crusers, vaart voor containers, olietankers, schepen voor fabrieken …,


Automatic Industries
beschikt over een grote reeks machines aangepast aan alle behoeften en volumes van elke schip. De personen aan boord hebben altijd handdoeken, linnen, lakens en alle textielbenodigdheden beschikbaar zoals thuis.

Werkledij

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...

De wasserijen voor werkkledei eisen eigen proces en uitrusting.

Automatic Industries is de deelnemer nodig om de processen hygiëne, wegnemen van vuil en afwerk te verzekeren.
Onze uitgebreide reeks van uitrusting in alle fases van de wasserij laat ons toe de specifieke behandeling van uw behoeftes te geven.

Automatic Industries bestudeert uw geval en de concrete behoeftes van uw maatschappij.

Flatgebouw

 

machine à laver, séchoir, calandre, table à repasser, ...

Hebt U al gedacht aan de voordelen waarover U zou beschikken dank zij een gemeenzame wasserij in uw flatgebouw ?
Ge zoudt kunnen genieten van de voordelen van een industriële uitrusting (economisch voordelig, langere duur in gebruik, grotere werking van wassen en drogen, …)

Geef minder tijd aan de was van uw linnen en vergeet de bezwaren van huiselijke wasmachines.

 

 

Contact

Contact

 

Brochures:

Wassalon

AlizeWash

Strijkwinkels

Rusthuizen

Girbau