ADVIES

SERVICE

De juiste keuze dankzij goed advies

Wanneer U een industrieel wasserijuitrusting koopt, lost u niet alle uw problemen van de ene op de andere dag. U doet immers een investering waar u jarenlang van wilt profiteren. Een aankoop die moet bijdragen aan een effectieve en efficiënte management, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met aspecten zoals hygiëne, gebruiksvriendelijkheid en natuurlijk kosten. Ook ideale aandachtspunten – zoals duurzaamheid en milieu-impact – spelen een steeds belangrijkere rol.

Goed advies is dus zeker geen overbodige luxe. Er zijn veel dingen waar je naar moet kijken die belangrijk zijn voor de keuze die je gaat maken. Dingen waar je normaal gesproken niet dagelijks mee te maken hebt, waar je misschien niet genoeg van weet, of waar je gewoon er nog niet eerder aan gedacht heb. Dus hoe prettig is het voor een kennisexpert om je de juiste vragen te stellen, waardevolle informatie te verstrekken en u te helpen nadenken over het maken van de juiste aankoop?

Een paar punten waar u rekening mee moet houden bij het investeren in een geschikte apparatuur:
• Het in kaart brengen van het bedrijf en zijn behoeften.
• De invloed van Sinner’s Circle .
• De keuze van een in huis of externe wasserij.
• Het nut van opleiding, bedienings- en onderhoudshandleidingen en -procedures.

Girbau HS6110

A: Het bedrijf

Begin bij het begin: dit is het eerste waardevolle advies dat u kunt meenemen bij de aanschaf van wasserijuitrusting. Met andere woorden: begin met het in kaart brengen van je eigen bedrijf. Dit maakt duidelijk wat uw eisen zijn .
Geef antwoorden op specifieke vragen zoals:

• In welke sector is mijn bedrijf actief?
• Hoeveel mensen heeft het in dienst? Hoeveel patiënten/klanten?
• Hoe ziet mijn pand eruit, hoeveel ruimte voor een interne wasserij heb ik, zijn de nutsvoorzieningen voldoen?
• Welke type wasgoed moet ik wassen? Beddenlinnen, kleren, bedrijfskleren, … ? Met welke periodiciteit?
• Met welke mate van vervuiling wasgoed heb ik te maken?
• Hoe doe ik het nu? Hoe proper en hygiënisch is mijn gewassen wasgoed?

Het beantwoorden van deze vragen geeft u veel relevante kennis, wat het kiezen van het juiste systeem een stuk eenvoudiger maakt.

B: The Circle OF Sinner

Sinner’s Circle – ook wel de ‘Circle of Sinner’ genoemd – is een ’tool’ die in de professional cleaning wereld wordt gebruikt­ om de verhouding te bepalen waarin vier functievariabelen moeten worden toegepast om een object optimaal te kunnen reinigen. Sinner’s Circle werd in 1959 uitgevonden door Dr. Herbert Sinner.

De vier variabelen van Sinner’s Circle zijn:

  • Force /Mechanica
  • Tijd
  • Temperatuur
  • Chemie

Deze vier factoren beïnvloeden elkaar allemaal. Wanneer de ene factor groter wordt, worden een of meer van de andere factoren kleiner. En als de ene factor erg klein is, moeten de andere factoren automatisch in omvang toenemen.

Dit is gemakkelijk te illustreren met het ‘afwas’-voorbeeld. Als je vuile vaat wast met koud water, is de factortemperatuur erg klein. Om het object goed te kunnen reinigen, moeten een of meer van de andere drie factoren in omvang worden vergroot. Je hebt meer mecha­nische actie, een langere inweek tijd en/of meer wasmiddel nodig om de gerechten goed te laten reinigen. Als u zeer heet water gebruikt (de temperatuurfactor is hoog), dan is minder actie, inweek tijd en/of wasmiddel nodig.

Uiteraard is een goed advies erg belangrijk om de relatie tussen de vier functievariabelen van Sinner’s Circle goed te kunnen bepalen: hoogste produktie aan de laagste kost met een behoorlijk wasresultaat.

Circle of Sinner

C: In huis of externe wasserij

Is een wasserij ter plaatse nodig? Het wasgoed ter plaatste wassen geeft:

• Een hygiënische controle van het linnen met verzekering van ontsmetting die elke besmetting tussen het wassen en het hergebruik vermijdt;
• De laagste kosten door een controle van het budget van de wasserij evenals de andere kosten van de uitbating;
• Het verminderen van verlies en schade als gevolg van verplaatsing en een te agressieve wasproces.

Maar een in huis wasserij vereist een adequate ruimte, de nodige nutsvoorzieningen en beschikbaar, opgeleid personeel.

De wasserij zal zo ingedeeld worden dat, vanaf de ontvangst van het vuil linnen tot de aflevering van het proper linnen, het principe van het “steeds vooruit gaan” geëerbiedigd wordt. Er moet een organisatorische scheiding zijn tussen de reine en de vuile zone. De vloer moet effen zijn, moor niet glibberig; de vloer- en muurbekledingen moeten gemakkelijk te onderhouden zijn.

Voor de grote organisaties moet een architectonische scheiding bestaan tussen de reine en de vuile zone. Natuurlijk kunnen de in huis en buiten wasserij worden gecombineerd. Bv, beddengoed wordt buiten gewassen, maar de kleding van de patienten en personeel worden intern gewassen.

D: Bedienings- en onderhoudshandleidingen en -procedures

Wanneer de juiste apparatuur correct is geïnstalleerd, is het belangrijk dat deze ook op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden om:

• de gewenste waskwaliteit te garanderen,
• de bedrijfs- en onderhoudskosten te verlagen,
• de duurzaamheid van de apparatuur te verzekeren.

Dit houdt in dat:

• Het personeel is opgeleid in het gebruik van de apparatuur en het routineonderhoud ervan.
• Er worden eenvoudige procedures ingevoerd.
• Er wordt adequate documentatie verstrekt.
• Er wordt een onderhoudsplan opgesteld en opgevolgd.