CIRCLE OF SINNER

SERVICE

Optimaal reinigen dankzij de Circle Of Sinner theorie.

Sinner’s Circle – ook wel de ‘Circle of Sinner’ genoemd – is een ’tool’ die in de professional cleaning wereld wordt gebruikt­ om de verhouding te bepalen waarin vier functievariabelen moeten worden toegepast om een object optimaal te kunnen reinigen. Sinner’s Circle werd in 1959 uitgevonden door Dr. Herbert Sinner.

De vier variabelen van Sinner’s Circle zijn:

 • Force /Mechanica
 • Tijd
 • Temperatuur
 • Chemie

Deze vier factoren beïnvloeden elkaar allemaal. Wanneer de ene factor groter wordt, worden een of meer van de andere factoren kleiner. En als de ene factor erg klein is, moeten de andere factoren automatisch in omvang toenemen.

Dit is gemakkelijk te illustreren met het ‘afwas’-voorbeeld. Als je vuile vaat wast met koud water, is de factortemperatuur erg klein. Om het object goed te kunnen reinigen, moeten een of meer van de andere drie factoren in omvang worden vergroot. Je hebt meer mecha­nische actie, een langere inweek tijd en/of meer wasmiddel nodig om de gerechten goed te laten reinigen. Als u zeer heet water gebruikt (de temperatuurfactor is hoog), dan is minder actie, inweek tijd en/of wasmiddel nodig.

Uiteraard is een goed advies erg belangrijk om de relatie tussen de vier functievariabelen van Sinner’s Circle goed te kunnen bepalen: hoogste produktie aan de laagste kost met een behoorlijk wasresultaat.

Circle of Sinner

1. Mechanische factor

De beweging van de was wordt veroorzaakt door omwentelingen van de binnentrommel

 • De intensiteit hangt af van de perifere snelheid van de trommel, d.w.z. het aantal touren per minuut
 • Afhankelijk van de snelheid is het effect van mechanische werking gediversifieerd, van laag tot aanzienlijk .
 • Als de perifere snelheid iets lager is, valt het wasgewicht onder de zogenaamde valhoek.

De mechanische werking wordt ook beïnvloed door:

 • belastingsverhouding (het quotiënt van een binnentrommel/volume in dm3 tot het was gewicht) uitgedrukt in dm3 of lit/kg. ( 10:1)
 • waterverhouding (waterniveau in trommel) in was- en spoelprocessen gedefinieerd als het quotiënt van het totale watervolume in de trommel van de wasmachine tot het was gewicht uitgedrukt in [dm³/kg] of gewoon 5:1; bij het lage niveau van het was bad als gevolg van een verhoogde wrijvingskrachten wordt de mechanische werking ook verhoogd
 • constructie van een binnentrommel; in sectionele trommels wordt een verminderde mechanische werking waargenomen; een toename van de trommeldiameter wordt ook geassocieerd met een verhoogd mechanisch effect .

2. Chemie

Het waterverbruik in de wasmachine bij de overwogen belasting (kg) is afhankelijk van:

 • verschillende soorten textiel die moeten worden gewassen en hun vervuilingsgraad veroorzaken de veranderingen in het waterverbruik
 • de belangrijkste factor die van invloed is op het waterverbruik in het betrokken technologische proces is de waterverhouding in bepaalde fasen van het wasproces
 • het aantal van deze fasen dat de wasmachine met water moet vullen

Chemische stoffen (detergentia) hebben tot doel vuil te verwijderen en op te schorten. Het belangrijkste van chemicaliën is de juiste dosering, de concentratie en de kwaliteit van de gebruikte producten. Doelgerichte ingrediënten zorgen voor een perfecte schoonmaak en hygiënische prestaties op bepaalde vuilsoorten (vetten, eiwitten, …) – de chemische samenstelling van een wassmiddel kan  mild of agressief zijn. Hoe hoger de concentratie en hoe agressiever de formulering, hoe beter de wassprestaties. Maar pas op: Te agressieve ingrediënten en te hoge concentraties kunnen zowel de wasgoed als de machine beschadigen.

3. Temperatuur

Temperatuur versnelt niet alleen de activering van de ingrediënten van wasmiddel, maar versnelt ook de verwijdering van vuil. Belangrijk: De factoren moeten de belasting en de mate van vervuiling weerspiegelen. Sommige textiele verdragen geen hoge temperaturen. Blootstelling aan warmte kan de structuur van verschillende soorten vuil wijzigen, waardoor ze nog moeilijker te verwijderen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eiwitten.

Bij verhoogde temperatuur wordt de kinetische energie van oppervlakte actieve ionen verhoogd en is het effectief verwijderen van vuil veel gemakkelijker

 • Bij verhoogde temperatuur wordt de sorptiesnelheid van oppervlakteactieve ionen op textiel verhoogd.
 • Het probleem van de wastemperatuur in wasserijen moet worden overwogen in verband met desinfectie.
 • Rekening houdend met de waskwaliteit, toonden de studies in Britse wasserijen en BLRA aan dat er geen duidelijke veranderingen in vuilverwijdering bij 60C, 65%C, 82C en zelfs boven 92C werden waargenomen.

4. Tijd

Hoe langer de cyclustijd, hoe beter de wassprestaties – langdurige was- en tussenweekfasen hebben een positief effect op de resultaten. Als het daarentegen de doel is om een zo kort mogelijke cyclustijd te bereiken, moeten de andere factoren dienovereenkomstig compenseren.

Wastijd is in omgekeerde verhouding tot de concentratie van het wasmiddel en de toegepaste mechanica. Wasmiddelen vereisen een duidelijke contacttijd om de juiste interacties tussen  vezels, vuil en wasmiddelen te garanderen. Met een langere tijd wordt de juiste balans tussen het vezeloppervlak  en het wasbad bereikt, waardoor de opschortende kracht van de vuil en de herpositionering ervan wordt beïnvloed. Te lange wastijd draagt bij aan de grotere herpositionering van de pigmentgrond waardoor grotere vergrijzen en de mechanische schade van textiel ontstaat .

Net als temperatuur kan de tijd waarin de temperatuur wordt gehouden ook worden beschouwd als een belangrijke factor voor desinfectie.  Volgens de BLRA-studies moet de totale tijd van de hoofdwas 10 minuten + 4 minuten bedragen als “mengtijd” bij temperatuur 65C. In wasmachine trommels met een groot laadvermogen 8 minuten als “mengtijd” moet worden toegevoegd (totaal 18 minuten). Een temperatuurstijging tot 71 °C gaat gepaard met een afname van de basistijd van de wastijd tot 3 minuten met een “mengtijd” van respectievelijk 4 of 8 minuten.